Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal primite și prelucrate de magazinul online mywater.md

Această Politică de confidențialitate pentru datele cu caracter personal (în continuare - Politica de confidențialitate) se aplică tuturor informațiilor pe care magazinul online mywater.md poate obține informații despre utilizator în timp ce folosește site-ul web al magazinului online Magazinul online, utilizând măsuri tehnice și organizatorice pentru protecția datelor, va prelucra datele personale ale Utilizatorului în cantitatea și modul în care este cerut și permis de actele normative ale Republicii Moldova. Utilizarea site-ului de către Utilizator înseamnă acceptarea Politicii de confidențialitate și a condițiilor de prelucrare a datelor personale ale Utilizatorului. În caz de dezacord cu termenii politicii de confidențialitate, utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea site-ului mywater.md. Administrația site-ului nu verifică și nu este responsabilă pentru veridicitatea datelor personale furnizate de Utilizator site-ului.

1. SCOPUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Această Politică de confidențialitate stabilește obligațiile Administrației site-ului web al magazinului online pentru nedivulgare și asigurarea protecției confidențialității datelor cu caracter personal pe care Utilizatorul le oferă la cererea Administrației site-ului la plasarea unei comenzi pentru achiziționarea de bunuri. Datele cu caracter personal permise pentru prelucrare în conformitate cu această Politică de confidențialitate sunt furnizate de Utilizator prin completarea formularului de pe site-ul web în secțiunea „Coș” și include următoarele date:

- Numele și prenumele Utilizatorului

- Număr de contact al Utilizatorului

- Adresa electronică (e-mail)

- Adresa de livrarea a mărfii

2. SCOPUL UTILIZĂRII DATELOR PERSONALE ALE UTILIZATORULUI

Administrarea site-ului poate utiliza datele personale ale Utilizatorului pentru:

- Definiții ale utilizatorului care a plasat o comandă pe site (precum și înregistrat pe site la plasarea unei comenzi, dacă apare opțiunea de înregistrare)

- Determinarea locației Utilizatorului, pentru a asigura siguranța acestuia și a preveni frauda

- Stabilirea feedback-ului cu Utilizatorul, inclusiv trimiterea de notificări, solicitări privind utilizarea site-ului web al magazinului online, furnizarea de servicii, procesarea cererilor și aplicațiilor de la Utilizator

- Confirmarea exactității și exhaustivității datelor cu caracter personal furnizate de Utilizator

- Confirmarea informațiilor despre starea comenzii către Utilizator

- Furnizarea Utilizatorului de asistență eficientă în caz de probleme cu utilizarea site-ului sau de livrare

- Furnizarea utilizatorului cu consimțământul său, actualizări de produse, oferte speciale, informații despre prețuri, buletine informative și alte informații în numele magazinului online.

3. TERMENII ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII INFORMAȚIILOR

3.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului se efectuează fără limită de timp în orice mod legal, inclusiv în sistemele de informații personale care utilizează instrumente de automatizare sau fără a utiliza astfel de instrumente.

3.2. Utilizatorul este de acord că Administrația site-ului are dreptul de a transfera date cu caracter personal persoanelor angajate în expediția bunurilor pentru a livra comanda către utilizator, care a fost procesată pe site-ul web al magazinului online.

3.3. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi transferate către autoritățile publice autorizate ale Republicii Moldova numai pe baza și în modul stabilit de legislația Republicii Moldova.

3.4. Administrarea site-ului ia măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja informațiile personale ale Utilizatorului de accesul neautorizat sau accidental, modificarea, distrugerea, copierea, distribuirea, blocarea și alte acțiuni ilegale ale terților.

3.5. Administrația site-ului, împreună cu Utilizatorul, se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a preveni daunele sau alte consecințe negative cauzate de pierderea sau divulgarea datelor personale ale Utilizatorului. În cazul pierderii sau divulgării datelor cu caracter personal, Administrația site-ului informează utilizatorul despre pierderea sau divulgarea datelor cu caracter personal.

4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Utilizatorul este obligat:

- Să furnizeze informații exacte despre datele personale necesare pentru utilizarea site-ului

- Să actualizeze și completeze informațiile furnizate în datele personale în cazul modificării acestora

4.2. Administrația site-ului este obligată:

- Să folosească informațiile primite numai în scopurile stabilite în capitolul 2 al acestei politici de confidențialitate

- Să se asigure că informațiile confidențiale sunt păstrate secrete, nu sunt dezvăluite fără permisiunea prealabilă scrisă a Utilizatorului și, de asemenea, nu vindeți, nu schimbați, publicați sau dezvăluiți orice alte date personale transmise de Utilizator, cu excepția paragrafelor specificate. 3.2 și 3.3 din prezenta politică de confidențialitate

- Să ia măsuri de precauție pentru a proteja confidențialitatea datelor personale ale Utilizatorului

- Să blocheze datele personale legate de Utilizatorul relevant din momentul în care Utilizatorul sau reprezentantul său legal sau organismul autorizat pentru protecția drepturilor persoanelor vizate solicită sau solicită perioada de verificare, în cazul dezvăluirii datelor cu caracter personal inexacte sau a acțiunilor ilegale.

5. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Administrația site-ului, care nu și-a îndeplinit obligațiile, este răspunzătoare pentru pierderile suferite de Utilizator în legătură cu utilizarea ilicită a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu excepția cazurilor prevăzute la cl. 3.2 și 3.3 din prezenta politică de confidențialitate. În cazul pierderii sau dezvăluirii informațiilor confidențiale, Administrația site-ului nu este responsabilă dacă aceste informații confidențiale:

- A devenit disponibil publicului înainte de pierderea sau dezvăluirea acestuia

- Primit de la o terță parte până când este primit de către Administrația site-ului

- A fost dezvăluit cu acordul utilizatorului.

6. REZOLUȚIA DISPUTELOR

6.1. Înainte de a merge în instanță cu o cerere pentru litigii care decurg din relația dintre Utilizatorul site-ului web al magazinului online și Administrația site-ului, este obligatorie depunerea unei cereri (o propunere scrisă pentru soluționarea voluntară a litigiului).

6.2. Destinatarul cererii de despăgubire în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii de despăgubire va notifica solicitantului cererea de despăgubire în scris cu privire la rezultatele examinării cererii de despăgubire.

6.3. Dacă nu s-a ajuns la un acord între părți, cazul este sesizat către o autoritate judiciară pentru examinare, în conformitate cu legislația actuală a Republicii Moldova.

6.4. Legislația actuală a Republicii Moldova se aplică acestei politici de confidențialitate și relației dintre utilizator și administrația site-ului.

7. TERMENI SUPLIMENTARI

Administrarea site-ului are dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate fără consimțământul utilizatorului. Noua politică de confidențialitate intră în vigoare din momentul în care este postată pe site-ul magazinului online, cu excepția cazului în care se prevede altfel prin noua ediție a politicii de confidențialitate. Orice sugestii sau întrebări cu privire la această politică de confidențialitate trebuie raportate prin e-mail: office@mywater.md